Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
90 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łanięta Konwerska Anna 2018-12-18
89 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łanięta Konwerska Anna 2018-12-06
88 UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY ŁANIĘTA ORAZ PODLEGAJĄCYCH JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Konwerska Anna 2018-10-01
87 Sprzedaż ciągnika rolniczego marki URSUS U-902 Konwerska Anna 2018-02-22
86 Sprzedaż przyczepy NRD HW Konwerska Anna 2018-02-22
83 Sprzedaż przyczepy ciężarowej NRD HW 8,5 t. Konwerska Anna 2017-07-19
82 Sprzedaż ciągnika rolniczego marki URSUS U-902 Konwerska Anna 2017-07-19
79 Sprzedaż ciągnika rolniczego marki Zetor K-162M Konwerska Anna 2017-06-21
78 Sprzedaż ciągnika rolniczego marki Zetor K-162M Konwerska Anna 2017-06-05
76 Sprzedaż nieruchomości dz. 79/2 obręb Świeciny o pow. 0,24ha. Konwerska Anna 2017-04-21
77 Sprzedaż nieruchomości dz. 27 obręb Rajmundów o pow. 0,10 ha. Konwerska Anna 2017-04-21
74 Zakup i dostawa używanej koparko - ładowarki dla Gminy Łanięta Konwerska Anna 2016-11-25
73 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łanięta Konwerska Anna 2016-11-22
72 Zakup używanej koparko - ładowarki dla Gminy Łanięta Konwerska Anna 2016-11-10
71 Rewaloryzacja parku zabytkowego w Łaniętach - etap II Konwerska Anna 2015-10-27
70 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Łanięta. Konwerska Anna 2015-10-09
69 Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 102268E w miejscowości Franciszków gmina Łanięta. Studzińska Ewelina 2015-07-10
67 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Łanięta Studzińska Ewelina 2014-11-14
65 Rewaloryzacja parku zabytkowego w Łaniętach Konwerska Anna 2013-07-01
64 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŁANIĘTA Konwerska Anna 2013-05-10
59 Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem placu zabaw w miejscowości Suchodębie. Konwerska Anna 2012-11-26
58 Ubezpieczenie mienia Gminy Łanięta Konwerska Anna 2012-10-10
57 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego Konwerska Anna 2012-09-10
56 II etap remontu oficyny w Łaniętach Konwerska Anna 2012-01-24
55 Przebudowa budynku "Zameczek" na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Konwerska Anna 2012-01-23
54 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla gminy Łanięta na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Konwerska Anna 2011-09-30
53 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego Konwerska Anna 2011-08-11
52 Przebudowa budynku "Zameczek" na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Konwerska Anna 2011-07-22
51 Odbudowa po pożarze dachu i stropu budynku oficyny Nr 3 w m. Łanięta gm. Łanięta Konwerska Anna 2011-07-20
50 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łanięta Konwerska Anna 2011-07-14
49 Remont drogi gminnej nr 102263E dz. 207 i 138/2 w obrębie Suchodębie Majątek, dz. 164 w obrębie Suchodębie Wieś gm. Łanięta Konwerska Anna 2011-07-07
48 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na garaż w miejscowości Łanięta, gm. Łanięta Konwerska Anna 2010-11-03
47 Zagospodarowanie parku zabytkowego w Łaniętach - etap I Konwerska Anna 2010-10-21
46 Remont świetlicy wiejskiej w Wilkowii” gm. Łanięta Konwerska Anna 2010-10-20
45 Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2186, gm. Łanięta. Konwerska Anna 2010-08-13
44 Przebudowa drogi gminnej Nr 102257E Kąty - Ryszardów, gm. Łanięta, Etap II Konwerska Anna 2010-06-23
43 Remont Świetlicy Wiejskiej w Anielinie gm. Łanięta Konwerska Anna 2010-04-02
42 Przebudowa drogi gminnej Nr 102257E Kąty - Ryszardów, gm. Łanięta, Etap II Konwerska Anna 2010-04-02
41 Rozszerzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu poprzez prowadzenie Klubo-Kawiarni – miejsca spotkań i zorganizowanej formy spędzania czasu wolnego dla mieszkańców, w tym zorganizowanie m. in. zajęć – warsztatów wikliniarskich oraz wycieczki Konwerska Anna 2010-03-19
40 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców miejscowości Łanięta, Suchodębie i Franciszków gm. Łanięta” Konwerska Anna 2009-10-29
39 Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łaniętach. Konwerska Anna 2009-07-16
38 Przebudowa drogi gminnej Nr 102257E Kąty - Ryszardów, gmina Łanięta, km 0+000 – 1+951.80. Konwerska Anna 2009-05-21
37 Zoorganizowanie i prowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z Gminy Łanięta (wzbogacających ofertę spędzania czasu wolnego, zapewniających spotkania, zabawy, wycieczki, koła zainteresowań itp.). Konwerska Anna 2009-05-11
36 Rozszerzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu poprzez utworzenie i prowadzenie Klubo-Kawiarni – miejsca spotkań i zorganizowanej formy spędzania czasu wolnego dla mieszkańców (organizowanie m. in. spotkań i warsztatów integracyjnych o różnorodnej tematyce, imprez okolicznościowych, warsztatów – zajęć muzyczno – tanecznych, kół zainteresowań, wyjazdów do kina, teatru, ogrodu botanicznego itp.) Konwerska Anna 2009-02-06
35 Dostawa autobusu do dowozu uczniów do szkoły. Konwerska Anna 2008-11-28
34 Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chruscinek, gmina Łanięta, dz. nr 114/1, długość 1,080 km Konwerska Anna 2008-10-13
32 Remont drogi gminnej we wsi Wilkowia – Ryszardów dz. nr 97 o długości 840m. Studzińska Ewelina 2008-06-27
33 Remont drogi gminnej we wsi Świecinki dz. nr 19 o długości 880m Studzińska Ewelina 2008-06-27
31 Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łanięta dz. nr 230 o długości 0,968km. Studzińska Ewelina 2008-06-18
30 Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łanięta dz. nr 230 o długości 0,968km. Studzińska Ewelina 2008-06-17
29 Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łanięta dz. nr 189/17 o długości 0,808km. Studzińska Ewelina 2008-06-17
28 Przebudowa drogi gminnej Nr102269E Kąty – granica powiatu włocławskiego (Kołomia) gm. Łanięta km 0+000 – 1 + 286,30. 2008-03-11
27 Remont dróg wewnętrznych – Chruścinek, Suchodębie Maj, Suchodębie, Świeciny, Wilkowia o łącznej długości 3,7 km. 2007-10-31
24 1 2007-07-16
23 Remont (modernizacja)drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi anielin, gm. Łanięta 2007-06-29
22 Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Suchodębie, gm. Łanięta 2007-06-29
19 Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Świadczenie usług zywieniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łaniętach" (ZAPYTANIE O CENĘ) 2006-09-19
18 Przebudowa (modernizacja)dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2006-08-18
15 Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Łanięta. 2005-12-02
2 Modernizacja stacji uzdatniania wody 2003-06-16

[Liczba odsłon: 797553]

przewiń do góry