Wzór deklaracji:    DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
                                  
                                   KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
                 OŚWIADCZENIE DOT. DANYCH OSÓB ZAWARTYCH W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY 

Podstawa prawna:        Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z   2015 r. poz.87, poz. 122)

 Składający:                   Formularz przeznaczony dla właścicieli   nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. położonych na terenie gminy Łanięta.

 Miejsce składania:        Urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta

 Termin składania:         Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Łanięta o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Łanięta w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy Łanięta dotycząca Ochrony Danych Osobowych


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Oleradzka Maja
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-13 13:48:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Studzińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-21 13:39:55
  • Liczba odsłon: 275
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 797576]

przewiń do góry