REFERAT  FINANSOWY

 

a/ Kierownik referatu - Skarbnik gminy - Marzenna Olczak

b/ Zastępca kierownika referatu - zastępca głównego księgowego

      - Danuta Wiśniewska

c/ Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat -

      - Mariola Gralak

d/ Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej oraz ściągalności

      podatkowej - Zofia Baranowska

e/ Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń - Iwona Lipnowska.

 

Do zakresu działania Referatu Finansowego należy :

1. Zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami

    własnymi i zasilającymi.

2. Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w

    budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.

3. Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej.

4. Ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli 

    w tym zakresie.

5. Prowadzenie spraw funduszy celowych.

6. Nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie

    podmiotów gospodarczych.

7. Opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego.

8. Współpraca z Izbami Obrachunkowymi oraz Urzędami Skarbowymi.

9. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.

10.Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.

11.Prowadzenie obsługi księgowej sołectw.

12.Nadzór i kontrola nad działalnością finansową jednostek 

    organizacyjnych gminy

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28 07:45:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-11 11:54:39
  • Liczba odsłon: 4410
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 797461]

przewiń do góry